Условия за ползване и лични данни!

Общите условия определят взаимоотношенията между:

ПОТРЕБИТЕЛИТЕ и Онлайн платформата   VAJNO.INFO

„ПОТРЕБИТЕЛ“ e лице посетило онлайн платформата VAJNO.INFO , напълно безплатно

ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява с Общите условия, които трябва да прочете преди използването на онлайн платформата  VAJNO.INFO

ОБЩИ УСЛОВИЯ:

 • VAJNO.INFO не носи отговорност относно услугите и тяхното функциониране.
 • VAJNO.INFO има право да променя дизайна и променя, спира или добавя нови услуги на САЙТА без изрично предупреждение.
 • VAJNO.INFOизползва снимки и видео материали с чисто илюстративен характер и е възможно да не отговарят за действителни лица или обекти.
 • VAJNO.INFO може да прекрати достъпа на ПОТРЕБИТЕЛЯ до произволна част от услугите на САЙТЪТ или каквато и да е свързана услуга по всяко време без да посочва причини, със или без предизвестие и по свое усмотрение.
 • VAJNO.INFO не поема отговорност относно съдържанието на рекламите, които показва на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ под каквато и форма да са те.
 • VAJNO.INFOне носи отговорност за щети възникнали заради невъзможност да се използва част или цялата система поради технически причини, независимо от обстоятелствата, които са довели до това.
 • VAJNO.INFO не носи отговорност за действията на ПОТРЕБИТЕЛИТЕ му дори те да са използвали услугите на САЙТА по позволен или непозволен според Общите условия начин.
 • VAJNO.INFO има право да събира, съхранява, обработва и използва данни за употребата на услугата от страна на всички свои потребители, за целите на отстраняване на възникнали проблеми в компютърните системи, осигуряването на защита срещу неоторизирано проникване в чужди потребителски имена и за целите на рекламата.
 • Данните ,които се събират от VAJNO.INFO са име или никнейм и имейл, ако потребител реши самостоятелно да постави коментар под някоя статия ,или ако реши да се абонира за известия за нова информация от VAJNO.INFO

ПОЛЗВАНЕ НА VAJNO.INFO

Потребителят се задължава при ползване на услугите да не публикува информация съдържаща>>>

1 Национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;

2 Обида и/или клевета срещу кое да е лице;

3 Заплаха за живота и неприкосновеността на личността;

4 Призоваване към извършване на престъпление;

5 Призоваване за насилствена промяна на установения ред на държавно управление;

6 Рекламно послание с комерсиална цел;

7 Класифицирана или друга защитена информация;

8 Предложение за сключване на търговски сделки;

9 Информация относно личния живот на трети лица;

10 Порнография и/или имащо педофилска насоченост;

11 Каквото и да е информация, противоречаща на закона, правилата на морала и добрите нрави;

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите.

Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуванато от тях информация на сайта.При ползването на услугите, в това число и клиентските услуги потребителят е длъжен да не представя снимков или друг визуализиращ материал:

1 Върху който не притежава авторски права или право за използването им;

2 С порнографско и/или педофилско съдържание;

3 Съдържащ сцени на насилие;

4 Призоваващ към национална, религиозна, политическа, расова, етническа нетърпимост;

5 Накърняващ личността на кое да е лице;

6 С рекламно съдържание;

7 Противоречащ на закона, правилата на морала и добрите нрави.

При неизпълнение на задължението по предходната алинея Собственикът има право незабавно да преустанови достъпа до това изявление, както и да прекрати временно или постоянно достъпа на потребителя до услугите.

Собственикът не носи отговорност към потребителите за изявленията на всеки един потребител, както и за публикуванато от тях информация на сайта.Потребителят има право да информира Собственика, в случай, че друг потребител извършва действия, нарушаващи настоящите Общи условия.АВТОРСКИ ПРАВА. ПРАВО НА ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ИЗПОЛЗВАНЕ

 • Всички части от съдържанието на Сайта, в това число, но не само дизайн, софтуерни програми, бази данни, текст, рисунки, графики, информация, са изключително притежание на Собственика или същият има изключително право на използаването им, и представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права, и са защитени от същия.
 • Потребителят се задължава да не ползва (освен по предвидения в Общите условия начин), възпроизвежда, променя или извършва други забранени от закона действия по отношение на всяка една част или цялото съдържание на сайта.
 • Потребителите могат да ползват ресурсите на сайта, само в рамките на закона и Общите условия.
 • Потребителят се съгласява и отстъпва безвъзмездно на Собственика правото на изключително използване на информацията, която е публикувал на сайта, включително и в случаите, когато същата представлява обект на закрила от Закона за авторското право и сродните му права.
 • Собственикът придобива всички правомощия, произтичащи от предоставеното му право на изключително използване и ги упражнява в рамките на закона.

ПРАВОМОЩИЯ НА СОБСТВЕНИКА VAJNO.INFO

Собственикът има право:

1 По всяко време да измени, допълни, прекрати ползването на услуга, в това число и клиентска услуга, елемент от тях, съдържанието на сайта в цялост или отделна негова част. Това право може да упражни и без предупреждение;

2 Да ограничи или преустанови достъпа до съдържанието на сайта или до услуги/клиентски услуги за всички потребители или за някой от тях. Това право може да упражни и без предупреждение;

3 Да изтрие, премести или редактират съдържанието на информация, която противоречи на Общите условия; Това право може да упражни и без предупреждение. Критериите за противоречие се определят от Собственика самостоятелно. Това право не се вменява като задължение на Собственика;

4 Да прекрати или ограничи достъпа на потребител, който нарушава Общите условия;
При осъществяване на правата по предходната алинея Собственикът не носи отговорност спрямо потребителите.

Собственикът има право да запазва информация, публикувани на страниците на сайта. Това право не се вменява като задължение на Собственика;Собственикът на портала не носи отговорност:

1 В случай, че предоставяните услуги са засегнати от компютърни вируси или от програми и мрежи, затрудняващи или преустановяващи нормалното функциониране на на компютърните конфигурации и/или програми на потребителя;

2 За съдържанието на публикуваната от потребителите информация, в това число за достоверността на личните данни;

3 В случайте, когато публикуваната от потребителите информация, нарушава права на трети лица;

4 За вреди върху компютърните конфигурации, компютърните програми или комуникационните средства, в това число и за загуба на данни, които са произтекли при търсене, зареждане, ползване на сайта и услугите;

5 За поведението на потребител при ползването на сайта или услугите/клиентските услуги.

СИГУРНОСТ НА ЛИЧНАТА ИНФОРМАЦИЯ

В VAJNO.INFO наясно колко е важна сигурността на Вашата лична информация. Тук ще намерите информация за това какъв тип лична и обобщена информация получаваме и събираме когато посетите нашия сайт.

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ – Log files – лог файлове, също като повечето сайтове ние събираме и използваме данни в лог файлове. Тази информация съдържа вашето IP , кой браузер (като Mozzilla, IE, Chrome и други )и операционна система (Linux, Windows, iOS) използвате , в кое време сте посетили нашият уеб сайт а също така и страниците които се посетили при нас.

БИСКВИТКИ – Cookies – това е малко количество информация , което уеб сървъра изпраща на браузера и той я запомня. Това ни позволява да събираме обратна информация от браузера. Вие може да изтриете бисквитките чрез опция във всеки браузер.

VAJNO.INFO използва както собствена система за показване на реклама, така и системи на трети страна (easy ads и други) за показване на реклама в нашия сайт. Тези мрежи може да изполват технологии като „бисквитки“ и „уеб указатели“ и събират данни като Вашият IP адрес, браузър и някой случаи дали имате инсталиран Adobe FLASH. В повечето случаи тези данни се използват за показване на реклама базираща се на вашето местоположение, например ако сте в България ще видите една реклама , а извън нея друга, или за показване на реклама, в зависимост от сайтове които преди това сте посетили.

Вие може винаги да изключите бисквитките във вашият уеб браузър. В този случай е възможно някой от услугите в нашия сайт да не работят както се очаква.

НЕ БЪДИ БЕЗРАЗЛИЧЕН- СПОДЕЛИ С ПРИЯТЕЛИ!

Какво мислиш?